Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en Vervoer

De komst van de trein heeft wat openbaar vervoer betreft voor de gemeente Dronten veel veranderd. Buslijnen zijn vervallen en deels is het wegvallen hiervan gecompenseerd door de trein. Vooral voor het buitengebied heeft dit gevolgen gehad. De trein is duurder dan de bus. Dit geeft problemen met scholierenvervoer. Vanwege de vrijheid van onderwijs is er een grote groep ouders die hun kinderen bijzonder onderwijs willen laten geven in een andere plaats. Door de kostenverhoging is dit nu voor deze ouders een probleem. Drontenaren zoals scholieren, asielzoekers (1.000 bewoners op het AZC die na 18.00 niet meer kunnen reizen) en bewoners van het buitengebied zijn hierdoor gedupeerd. Verder is de aansluiting tussen sprinter en intercity in Lelystad slecht. D66 is van mening dat er onderzocht moet worden of de trein echt een (financieel) alternatief is. D66 is voor een herziening van het businessplan openbaar vervoer Dronten. Gezien de huidige functionaliteit van zowel trein als bus, zijn er aanpassingen nodig. D66 Dronten wil dat de N23 op redelijke termijn vierbaans gemaakt wordt met ongelijkvloerse kruisingen.

herziening van het businessplan openbaar vervoer Dronten