Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en Handhaving

D66 hecht aan een tolerante en veilige samenleving, waarin mensen samen wonen, samen werken en samen leven. Gemeentelijke handhaving moet zich meer richten op preventie. Ouders van (hang)jeugd en onderwijsinstellingen in wijken moeten daarom - waar mogelijk - betrokken worden bij overleg over jeugd(sport- en spel)voorzieningen en meer dan nu in overleg met gemeente streven naar oplossingen die recht doen aan alle wijkbewoners. D66 streeft naar het civielrechtelijk verhalen van schade op de vandalen, die de kosten veroorzaken.

samen wonen, samen werken en samen leven

Standpunten