Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare ruimte en groen

Dronten is een aantrekkelijke groene gemeente. Dit is voor onze gemeente een kostbaar goed, niet alleen voor onze eigen inwoners maar ook voor personen van buiten onze gemeente. D66 wil dat de kwaliteit van de openbare ruimte in overleg met de buurtbewoners wordt bepaald. Het houden van wijk- en buurtschouwen, samen met de bewoners van de betreffende buurten, draagt bij aan een prettig leefklimaat en betrokkenheid van bewoners. Voor het buitengebied van de gemeente moet een plan opgesteld worden dat recht doet aan zowel de agrarische sector als aan de recreatieve mogelijkheden die dit gebied heeft. Genoemde recreatie moet zowel duurzaam zijn, als werkgelegenheid bieden.

Dronten is een aantrekkelijke groene gemeente