Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën, bestuur en economie

D66 vindt dat inspanning moet lonen. Regels moeten dienstbaar zijn; de mens staat centraal en niet het systeem.

Milieu en duurzaamheid

De duurzame energiemeter blijft in Nederland echter steken op een beschamende 4%. Dat móét anders.

Zorg en welzijn

De client staat centraal in de aankomende veranderingen en niet de structuurvraagstukken/ decentralisatie zelf.

Jeugd en Onderwijs

D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs, ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden.

Wonen & ruimtelijke ordening

D66 Dronten wil dat de gemeente de initiatieven van ondernemers om de bestaande bedrijventerreinen en winkelcentra aantrekkelijk te houden, ondersteunt en faciliteert.

Veiligheid en Handhaving

D66 hecht aan een tolerante en veilige samenleving, waarin mensen samen wonen, samen werken en samen leven.

Openbare ruimte en groen

Dronten is een aantrekkelijke groene gemeente. Dit is voor onze gemeente een kostbaar goed

Verkeer en Vervoer

D66 is voor een herziening van het businessplan openbaar vervoer Dronten. Gezien de huidige functionaliteit van zowel trein als bus, zijn er aanpassingen nodig.

Kunst, cultuur, recreatie en sport

D66 Dronten stelt voor om meer te investeren in het huidige verenigingsleven en in het ontwikkelen van meer sportfaciliteiten in de dorpen.