Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ordening

Dronten is een prettige gemeente om in te wonen en te werken. Het is de bedoeling dat Dronten ook in de toekomst een aantrekkelijk plaats blijft. Leegstand op bedrijventerreinen en in de winkelcentra heeft een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid. D66 Dronten ondersteunt en faciliteert de initiatieven van ondernemers om de bestaande bedrijventerreinen en winkelcentra aantrekkelijk te houden. Hierbij hoort een terughoudende opstelling ten opzichte van vestiging van niet agrarische bedrijvigheid in het buitengebied en vestiging van detailhandel buiten de centra, op bedrijventerreinen en in het buitengebied.

De gemeente zet zich nog meer dan nu het geval is actief in voor het aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijven. D66 is voorstander van een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze gemeente op dit gebied. Tegelijkertijd verricht de gemeente een grotere inspanning voor het vasthouden van de huidige bewoners en bedrijven. Het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor jongeren, een aantrekkelijk en volledig voorzieningenaanbod draagt hier aan bij. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven gericht op het vergroten en verbeteren van het voorzieningenaanbod. Leefbare wijken zijn voor D66 wijken met sociale cohesie en geen slaapwijken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018