Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs, ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. Scholen moeten niet te groot, maar ook niet te klein zijn. Basisscholen met te weinig leerlingen hebben vaak een lagere onderwijskwaliteit, terwijl ze per leerling drie keer duurder zijn dan een gemiddelde school. Voor kleine scholen is het nu nog financieel ongunstig om te fuseren, dit moet aantrekkelijker worden. Ook moet samenwerking tussen kleine scholen in krimpregio’s worden aangemoedigd. Daarbij moet ook fusie tussen openbare en bijzondere scholen mogelijk zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018