Steun ons en help Nederland vooruit

Kinderopvang

Qua kinderopvang zijn er door het verminderen van het vergoeden van de kinderopvangtoeslag steeds meer ouders die door de hoge kosten kiezen voor een alternatief. D66 is voor marktwerking binnen de kinderopvang, wat betekent dat met minder vraag naar kinderopvang, ook het aanbod zal moeten aanpassen. De nadruk bij kinderopvang ligt op de arbeidsparticipatie van de ouders en kinderopvang moet dus financieel toegankelijk zijn. Inkomensondersteuning van ouders moet gericht zijn. Bij de kinderopvang hecht D66 grote waarde aan kwaliteit, veiligheid en pedagogisch geschoolde medewerkers met een goede beheersing van de taal. Zonder dat dit ontaardt in bovenmatige regelgeving. Onnodige drempels voor oplossingen door ouders onderling moeten worden weggenomen, maar een tegemoetkoming voor opvang bij gastouders ­– verstrekt door de overheid – is alleen mogelijk wanneer deze aangesloten zijn bij een kinderopvangcentrum.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018