Steun ons en help Nederland vooruit

Hervormingen zorg

D66 is van mening dat bezuinigingen noodzakelijk zijn binnen de zorg, maar dat deze op lange termijn gerealiseerd moeten worden. Hierbij ziet D66 een bezuiniging door extra in te zetten op preventieve zorg. Ook het meer ruimte bieden binnen de samenleving om mantelzorg te verlenen, geeft verlichting. D66 wil dat er al vóór 1 januari 2015 wordt geïnvesteerd in kennisopbouw. Met de decentralisaties komt er een omvangrijk en complex takenpakket op de gemeenten af. Dit vraagt om een professionaliseringsslag en een versterking van de bestuurskracht bij ambtelijke diensten, bestuurders en gemeenteraadsleden. D66 wil dat de medewerkers bijvoorbeeld cursussen krijgen, dat ambtenaren en professionals kunnen leren van het CIZ (indicatieorgaan voor langdurige zorg) en de provincie (tot 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg), van pilots met gemeentelijke jeugdzorg (zoals in de Veluwerandgemeenten of de provincie Utrecht) en met de manier van werken in de wijk zoals de Utrechtse multidisciplinaire wijkteams.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018