Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

D66 streeft naar een evenwichtige begroting, met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen, en geen overschotten of torenhoge reserves waar de gemeente mee kan beleggen, of tekorten zodat voorzieningen verdwijnen. Transparantie is hierbij een belangrijk onderdeel. De cijfers dienen altijd beschikbaar te zijn en op een voor iedere burger begrijpelijke manier te worden gepresenteerd. D66 staat voor een structureel (betaling)balansevenwicht. Er is geen sprake van het interen op reserves of het verkopen van bezittingen. Subsidies zijn altijd tijdelijk en moeten periodiek worden geëvalueerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018