Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie en inkoop

Milieu en Duurzaamheid vraagt betrokkenheid van het individu. D66 vindt duurzame individuele keuzes belangrijk omdat deze het draagvlak creëren voor veranderingen in organisaties en de samenleving als geheel. Wanneer duurzaamheid bij die overheid hoog in het vaandel staat, dan draagt dit bij aan het bevorderen van een bewuste houding bij individuen. D66 wil dat energiebesparing in de bouw opgenomen wordt in de Bouwverordening. D66 wil dat de gemeente ‘voorleeft’ wat zij van haar inwoners vraagt en inzet op een zo groot mogelijk gebruik van duurzame energie en duurzaam inkoopt. D66 kiest voor de installatie van zonnecellen op de daken van de gemeentelijke gebouwen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018