Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Visie D66 Dronten op windhagen

D66, afdeling Dronten heeft een persbericht verzonden met ons standpunt over windhagen. Hieronder de letterlijke tekst:

D66 heeft bij de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied getracht een alternatief te bieden voor de windhagen rondom ex-fruitpercelen. Een amendement kon niet rekenen op een meerderheid binnen de gemeenteraad.

De fractie van D66 stelde voor mee te werken indien een ex-fruitteler zijn windsingel wil verwijderen. Om toch tegemoet te komen aan de landschappelijke beleving zou dan een windsingel rond een boerenerf aangelegd kunnen worden. Daarmee ontstaan nieuwe groene “eilanden” die voor de akkerbouw al zo karakteristiek zijn in Flevoland. Een win-win situatie omdat onnodige hagen verdwijnen, de hagen geen belemmering vormen voor akkerbouw, schuren uit het zicht worden onttrokken en het bijdraagt aan de cultuur-historische kenmerken in Dronten.

Loopgravenoorlog

D66 stond alleen in dit voorstel. D66 raadslid Yvonne den Boer sprak haar zorgen uit over een mogelijke loopgravenoorlog tussen gemeente en voormalige fruittelers. Een profetische uitspraak, zo bleek even later. De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) heeft namens een aantal agrariërs en met de Boswet in de hand getracht de windsingels ter discussie te stellen. De Raad van State vond de bezwaren van de eisers echter onvoldoende steekhoudend; de gemeente is in het gelijk gesteld.

Het alternatief destijds is -wat D66 betreft-  nog steeds actueel. D66 zal het college oproepen met betrokkenen alsnog om tafel te gaan en daarbij nog eens serieus naar het alternatief van D66 te kijken.

Gepubliceerd op 11-10-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018