Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingscommissie D66 Dronten

De algemene verkiezingscommissie bestaat sinds 12 maart 2021 uit:

  • Wietse Snijders (voorzitter)
  • Michael van den Berg
  • Stephan Hollander

Wietse Snijders is op 26 maart 2021 verkozen tot voorzitter van de verkiezingscommissie en draagt dit bij tot 26 maart 2024.

U kunt de verkiezingscommissie bereiken via verkiezing@d66dronten.nl

De verkiezingscommissie waarborgt een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De VC is belast met de volgende taken:

  1. Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;
  2. de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
  3. het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan;
  4. de indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

De afdeling heeft op 26 maart 2021 het instellingsbesluit van de verkiezingscommissie genomen. Klik hier voor het instellingsbesluit.

Gepubliceerd op 26-03-2021 - Laatst gewijzigd op 26-03-2021