Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verbouw gemeentehuis

Op de agenda stond het vrijgeven van een krediet van circa € 20 miljoen op de agenda ten behoeve van de nieuwbouw. Eerder, in november 2018, had de voltallige raad al ingestemd met de verbouw. Nieuwbouw was immers niet aan de orde, want te duur. Ook is een amendement aangenomen waarmee een werkgroep uit de raad aan de slag is gegaan. De bedoeling was substantiële (bezuinigings-) scenario’s te ontwikkelen waaruit iets te kiezen was. Helaas bleek dat deze cijfers niet al te veel beïnvloedbaar waren. Wel op het terrein van duurzaamheid. Dit voelde in toenemende mate niet goed. Zowel bij D66, als bij de andere oppositiepartijen. Toen kort voor de raadscommissie een wel heel erg summiere onderbouwing kwam van de kosten van nieuwbouw zagen wij dat als een bevestiging van het voorsorteren op slechts één oplossing, namelijk Verbouw. Tijdens de raadscommissie en later de raad werd al duidelijk dat de coalitie vast zou houden aan verbouw. Het begrip coalitie van de verbinding lijkt daardoor niet zo veel te beteken. Voor ons staat als een paal boven water dat er iets met het gemeentehuis moet gebeuren. D66 beseft dat dit veel geld vraagt. D66 is niet tegen verbouw. Maar dan willen we wel weten wat de beste oplossing is. En dat kan door een paar maanden tijd te kopen, het vrijgeven van het krediet op te schorten en ondertussen door een extern deskundige te laten rekenen aan alternatieven voor verbouw en nieuwbouw. Samen met de andere oppositiepartijen hebben wij het college middels een motie opgeroepen die tijd te kopen. De coalitie sloot de rijen en was niet bereid die twee maanden uitstel aan te gaan om de grootste investering sinds tijden nog eens cijfermatig op een rij te zetten. Heel slecht signaal.

Gepubliceerd op 01-03-2019 - Laatst gewijzigd op 01-03-2019