Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Update: Swifterbant Zuid en D66

Update over kwestie Swifterbant Zuid na de raadsvergadering van 22 april 2021

Lazise Hillebregt nam de inleiding waar namens de vier partijen. De interpellatie vragen werden keurig door de wethouder afgedaan. Daarbij stonden woorden als integriteit, zorgvuldigheid en transparantie centraal. Hij nam ons mee in de besluitvorming in de tijdslijn. We willen allemaal het beste voor Swifterbant. Het woord gemeenteraad kwam hierbij nagenoeg niet aan de orde. Lazise Hillebregt concludeerde dat het college vooral met zichzelf en de ambtelijke organisatie bezig was en daarbij voorbij ging aan de positie van de gemeenteraad. Hoe kan het dat de raad bij deze keuzes niet is betrokken?
De Wethouder gaf aan dat het zeker niet de bedoeling is geweest de rol van de raad te bagatelliseren. Hij hecht aan transparantie en integriteit. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door iets dat niet beslisrijp was in te laten trekken. Dit was niet genoeg in de ogen van de vier partijen. Na een schorsing werd een tweetal moties ingediend. Een motie van afkeuring over het proces en een motie om binnen vier weken een Plan van Aanpak Swifterbant Zuid aan de raad voor te leggen.
De Motie Plan van Aanpak wil het college overnemen. Desondanks werd wel een stemming georganiseerd. Een ruime meerderheid ging akkoord. De motie van afkeuring gaat over het proces. Het college en SP gingen hier voor liggen. We hebben als D66 een stevig signaal kunnen afgeven. Dit was van de categorie: eens maar nooit weer.

Gepubliceerd op 22-04-2021 - Laatst gewijzigd op 22-04-2021