Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 stelt kritische vragen over opdracht Redeplein

Vragen ex artikel ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de raad

De fractie van D66 heeft begin september 2015 vragen gesteld over de opdrachtverstrekking aan bureau BDP Khandekar met betrekking tot een schetsplan voor de herinrichting van het Redeplein. Gezien de grote belangstelling en betrokkenheid van de Dronter bevolking pleit D66 voor een volkomen transparant proces rond dit plein. Zeker op een moment dat de bevolking in een raadpleging wordt geconsulteerd. Ondanks herhaald verzoek heeft het college van burgemeester en wethouders deze brief nog steeds niet ter beschikking gesteld. De fractie van D66 is hierover teleurgesteld en ontstemt. D66 en andere fracties komen hierdoor niet in de positie om hun controlerende bevoegdheid uit te uitoefenen. Alvorens de fractie hiertoe bij motie zal oproepen doet zij nog een laatste poging om hierin nader te worden geïnformeerd.

  1. Hoe is de opdracht aan bureau BDP Khandakar geformuleerd? D66 wil daarbij alle van toepassing zijnde stukken kunnen inzien (dus ook eventueel aanvullende opdrachten) en vraagt deze binnen 5 werkdagen ter visie te leggen;
  2. Kan het college uitleggen waarom in de brief aan de gemeenteraad van 1 oktober 2015 wordt gesproken over een taakstellend budget van € 475.000,- en het bureau voorstellen doet die ver van dit taakstellende bedrag af liggen?;
  3. Kan het college aangeven op basis waarvan het bureau nog vertrouwen geniet indien deze de vrijheid heeft genomen om niet gehinderd door taakstellende opgaven ontwerpen in te dienen?

Fractie D66.

Gepubliceerd op 05-10-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018