Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 juni 2017 vrijdag 16 juni 2017
Raadscommissie 15 juni 2017

Raadscommissie 15 juni 2017

De raadscommissie opende met een debat over de duurzaamheid van het zwembad. Voor D66 was het een belangrijk onderwerp omdat in een eerdere vergadering door D66 een motie was voorbereid. Dankzij de toezegging van de wethouder lag er nu een plan voor een duurzaam zwembad. Het rapportcijfer was van een 7 naar een 8.5 .…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 juni 2017
Raadscommissie 6 juni 2017

Raadscommissie 6 juni 2017

Het bespreken van de jaarstukken 2016 en de kadernota 2018 geeft de partijen de kans om thema’s aan de orde te stellen die voor hen belangrijk zijn. De rode draad is de verwachting van D66. We willen een actief gemeentebestuur die meer doet dan op de winkel passen -D66 vraagt het College om een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 juni 2017
Raadsvergadering 1 juni 2017

Raadsvergadering 1 juni 2017

Dronten als woonplaats waar groen en ruimte de sfeer bepalen. Dat was voor D66 aanleiding om door te willen praten over de groene randen om de dorpen. D66 stoort zich aan het ontbreken van de groene omlijsting bij uitbreidingsplannen zoals industrieterreinen en nieuwbouwwijken. De wethouder bevestigde de waarde hiervan maar vond ook…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 mei 2017
Raadscommissie 11 mei 2017

Raadscommissie 11 mei 2017

De onderwerpen van de raadscommissievergadering pasten als een jas en sloten aan bij de richtingwijzers van D66. Eén van de onderwerpen was de Tegenprestatie die gevraagd kan worden van mensen met een bijstandsuitkering. Niet als straf maar vanuit de eigen kracht en talenten van mensen. D66 maakt zich al sinds 2015 sterk voor dit onderwerp…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 april 2017
Raadsvergadering 20 april 2017

Raadsvergadering 20 april 2017

Voor veel raadsleden kwam de brief van het College over het MFG Swifterbant als een verassing. Er bleek geen ruimte meer voor overleg. De financiën bleken het struikelblok. Dit was voor veel politieke partijen aanleiding om een motie in te dienen. In de aanloop naar de raadsvergadering was de eerste motie verassend genoeg van de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 april 2017 woensdag 1 maart 2017 donderdag 16 februari 2017
Raadsvergadering 16 februari 2017

Raadsvergadering 16 februari 2017

Het paraplu bestemmingsplan  bijzondere woonvormen wordt vastgesteld. Er zijn , als gevolg van kamerverhuur aan studenten en arbeidsmigranten, overlast situaties. Groen Links heeft daarover een motie ingediend. Zij willen gedupeerden schadeloosstellen. Dit wordt door de rest van de raad niet serieus genomen. Er wordt gesproken over een centraal service meldpunt om klachten af te handelen.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 januari 2017
Raadsvergadering 26 januari 2017

Raadsvergadering 26 januari 2017

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari kwam het onderwerp  Wet  Markt en Overheid aan de orde. Die wet moet voorkomen dat overheden oneerlijk concurreren met het bedrijfsleven. Gemeenten kunnen daarop uitzonderingen aangeven die van algemeen belang zijn. In maart  2016 was dit voor het eerst aan bod en sinds die tijd sleept het voort. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 december 2016
Raadsvergadering 15 december 2016

Raadsvergadering 15 december 2016

Hieronder een beknopt verslag van de vergadering van 15 december 2016. Op de agenda stonden de plannen voor een nieuw zwembad. D66 vond de duurzaamheidsambities van het college niet voldoende. Een merkwaardige actie van het CDA leidde tot nagenoeg dezelfde moties.  Uiteindelijk deed de wethouder een toezegging om een hogere ambities na te streven; dat…

Bekijk nieuwsbericht
Omgekeerd denken!

Omgekeerd denken!

D66 heeft het college een serie vragen gesteld over de ervaringen met het verplichte afspraken systeem van het gemeente huis. Samengevat luidt het antwoord dat iedereen er heel tevreden over is. D66 is dat nog niet. Wanneer je naar het gemeentehuis loopt voor een eenvoudige vraag word je bij het zien van het spandoek…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 december 2016
D66 pleit voor blijverslening ouderen

D66 pleit voor blijverslening ouderen

Tijdens de raadscommissie van 1 december heeft D66-raadslid Lazise Hillebregt vragen gesteld over de Blijverslening. Dit is een lening die door gemeenten wordt verstrekt om woningaanpassingen te verrichten. Daardoor kunnen mensen langer in hun (Koop-)woning blijven wonen. Wethouder Nico Verlaan (CDA) ging niet in op de vraag of Dronten zich wil aansluiten bij de honderd gemeenten die…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 december 2016