Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 oktober 2016 dinsdag 24 mei 2016 maandag 23 mei 2016
Flevopost doet uitgebreid verslag van politiek café

Flevopost doet uitgebreid verslag van politiek café

Op 19 mei heeft een geslaagd Politiek Café plaats gevonden. Een verslag daarvan treft u elders op onze site aan. Ook onze foto’s staan in een apart bericht. Flevopost heeft daarover een leuk artikel met foto’s op haar site geplaatst. Voor de foto’s en het artikel van Flevopost; zie http://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/437735/politiek-in-het-cafe-smaakt-naar-meer.html

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 mei 2016 dinsdag 26 april 2016 dinsdag 29 maart 2016 woensdag 16 maart 2016 woensdag 3 februari 2016
Geen stenen, maar activeiten

Geen stenen, maar activeiten

Donderdag 28 januari 2016 heeft in de raad discussie plaats gevonden over het Redeplein. D66 was en is tegen investeringen in stenen. Wel willen wij investeren in activiteiten. Om dat naast de politieke discussie te benadrukken is een advertorial geplaatst op de site van dedrontenaar.nl.  De coalitiepartijen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 december 2015
D66 werpt zich op een speelplan

D66 werpt zich op een speelplan

Onder deze titel verscheen op woensdag 23 december 2015 een bericht in de Flevopost. Aanleiding vormde een poging van D66 om het voorstel om een resterend bedrag van het Speelruimteplan 2007-2017 terug te storten in de algemene reserve, te amenderen. Het kon helaas niet rekenen op een meerderheid binnen de raad. Looptijd speelruimteplan nog…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 november 2015 dinsdag 3 november 2015

D66 pleit voor inzet Mobeye bij inbraakpreventie

In de gemeente Zeist is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en Openbaar Ministerie ontstaan om het aantal woninginbraken te verminderen. D66 zal tijdens de Algemene Beschouwingen het college van B&W oproepen een dergelijk samenwerkingsverband ook voor Dronten aan te gaan. Heterdaadjes in Zeist In wijken waar veelvuldig wordt ingebroken…

Bekijk nieuwsbericht

Dienstverlening Milieustraat kan volgens D66 beter

D66 pleit tijdens de Algemene Beschouwingen voor een betere aansluiting tussen de openingstijden van de Milieustraat en de mogelijkheid voor het publiek om hun afvalstoffen af te geven. D66 fractievoorzitter Foeke Bongers: “Ik heb mij altijd afgevraagd waarom de Milieustraat doordeweeks alleen op de dag open is. Dat betekent dat alleenstaanden met werk of…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 oktober 2015

D66 Dronten neemt de Windverenigingen serieus!

Donderdag 15 oktober wordt in het gemeentehuis het regioplan wind besproken.  D66 vraagt het College al in deze fase de wensen en bedenkingen van de Windverenigingen te betrekken in de discussie en niet te wachten tot de formele inspraakronde. Het gaat  D 66 om een samenhangende onderbouwing. Gaat het om het alleen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 oktober 2015

Persbericht

Kritische vragen D66 over opdracht Redeplein D66 heeft bij herhaling gevraagd om inzage in de opdrachtverstrekking aan bureau Khandakar over de inrichting van het Redeplein. Tot op heden heeft het college van burgemeester geweigerd hierin openheid van zaken te geven. De fractie van D66 heeft daarom kritische vragen gesteld aan het college. Ontwerpen…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt kritische vragen over opdracht Redeplein

D66 stelt kritische vragen over opdracht Redeplein Vragen ex artikel ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de raad De fractie van D66 heeft begin september 2015 vragen gesteld over de opdrachtverstrekking aan bureau BDP Khandekar met betrekking tot een schetsplan voor de herinrichting van het Redeplein. Gezien de grote belangstelling…

Bekijk nieuwsbericht