Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 mei 2017
Raadscommissie 11 mei 2017

Raadscommissie 11 mei 2017

De onderwerpen van de raadscommissievergadering pasten als een jas en sloten aan bij de richtingwijzers van D66. Eén van de onderwerpen was de Tegenprestatie die gevraagd kan worden van mensen met een bijstandsuitkering. Niet als straf maar vanuit de eigen kracht en talenten van mensen. D66 maakt zich al sinds 2015 sterk voor dit onderwerp…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 april 2017
Raadsvergadering 20 april 2017

Raadsvergadering 20 april 2017

Voor veel raadsleden kwam de brief van het College over het MFG Swifterbant als een verassing. Er bleek geen ruimte meer voor overleg. De financiën bleken het struikelblok. Dit was voor veel politieke partijen aanleiding om een motie in te dienen. In de aanloop naar de raadsvergadering was de eerste motie verassend genoeg van de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 april 2017 woensdag 1 maart 2017 donderdag 16 februari 2017
Raadsvergadering 16 februari 2017

Raadsvergadering 16 februari 2017

Het paraplu bestemmingsplan  bijzondere woonvormen wordt vastgesteld. Er zijn , als gevolg van kamerverhuur aan studenten en arbeidsmigranten, overlast situaties. Groen Links heeft daarover een motie ingediend. Zij willen gedupeerden schadeloosstellen. Dit wordt door de rest van de raad niet serieus genomen. Er wordt gesproken over een centraal service meldpunt om klachten af te handelen.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 januari 2017
Raadsvergadering 26 januari 2017

Raadsvergadering 26 januari 2017

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari kwam het onderwerp  Wet  Markt en Overheid aan de orde. Die wet moet voorkomen dat overheden oneerlijk concurreren met het bedrijfsleven. Gemeenten kunnen daarop uitzonderingen aangeven die van algemeen belang zijn. In maart  2016 was dit voor het eerst aan bod en sinds die tijd sleept het voort. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 december 2016
Raadsvergadering 15 december 2016

Raadsvergadering 15 december 2016

Hieronder een beknopt verslag van de vergadering van 15 december 2016. Op de agenda stonden de plannen voor een nieuw zwembad. D66 vond de duurzaamheidsambities van het college niet voldoende. Een merkwaardige actie van het CDA leidde tot nagenoeg dezelfde moties.  Uiteindelijk deed de wethouder een toezegging om een hogere ambities na te streven; dat…

Bekijk nieuwsbericht
Omgekeerd denken!

Omgekeerd denken!

D66 heeft het college een serie vragen gesteld over de ervaringen met het verplichte afspraken systeem van het gemeente huis. Samengevat luidt het antwoord dat iedereen er heel tevreden over is. D66 is dat nog niet. Wanneer je naar het gemeentehuis loopt voor een eenvoudige vraag word je bij het zien van het spandoek…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 december 2016
D66 pleit voor blijverslening ouderen

D66 pleit voor blijverslening ouderen

Tijdens de raadscommissie van 1 december heeft D66-raadslid Lazise Hillebregt vragen gesteld over de Blijverslening. Dit is een lening die door gemeenten wordt verstrekt om woningaanpassingen te verrichten. Daardoor kunnen mensen langer in hun (Koop-)woning blijven wonen. Wethouder Nico Verlaan (CDA) ging niet in op de vraag of Dronten zich wil aansluiten bij de honderd gemeenten die…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 december 2016 vrijdag 25 november 2016 vrijdag 11 november 2016 vrijdag 4 november 2016 dinsdag 11 oktober 2016
Persbericht Windhagen

Persbericht Windhagen

D66, afdeling Dronten heeft een persbericht verzonden met ons standpunt over windhagen. Hieronder de letterlijke tekst: D66 heeft bij de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied getracht een alternatief te bieden voor de windhagen rondom ex-fruitpercelen. Een amendement kon niet rekenen op een meerderheid binnen de gemeenteraad. De fractie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 6 oktober 2016
Een pas voor iedereen

Een pas voor iedereen

Alle inwoners van Dronten hebben (per adres) een Pas ontvangen van de gemeente. De pas is onderwerp van discussie geweest binnen de gemeenteraad. Het college zag de pas als een goed middel om mensen met een minimum inkomen aan wat voordeeltjes te helpen. Een uitermate sympathieke actie vond D66 raadslid Lazise Hillebregt , maar tegelijkertijd ook…

Bekijk nieuwsbericht