Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 januari 2018
Wietse Snijders in de raad

Wietse Snijders in de raad

Als gevolg van het plotselinge vertrek van Foeke Bongers zal Wietse Snijders de vrij gekomen raadszetel innemen.Het is voor een beperkte periode, namelijk tot aan de installatie van de nieuwe raad. Bij het ontstaan van een lege plek is de eerstvolgende van de kandidatenlijst van 2014 in de gelegenheid om die positie in te nemen.…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 januari 2018
Raadscommissie 11 januari 2018

Raadscommissie 11 januari 2018

De raadscommissie van donderdag 11 januari was een levendige vergadering, niet in de laatste plaats door maar liefst vier insprekers die namens groete groepen bewoners inspraken bij de Koersnotitie Stranden. Het college geeft hierin aan enkele stranden te willen verkopen. Onder druk van alle fracties werd de Koersnotitie door de wethouder ingetrokken met de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 december 2017
Raadsvergadering 21 december 2017

Raadsvergadering 21 december 2017

Ons burgerraadslid Bastian te Velde is geïnstalleerd! D66 vraagt bij de ingekomen brieven aandacht voor de evaluatie van de subsidies en voor de tegenprestatie. Deze onderwerpen komen terug in de raadscommissie in januari. D66 heeft de burgemeester gevraagd op welke manier Dronten nu vertegenwoordigd is nu zij niet meer deelneemt aan de Alderstafel. De burgemeester…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 december 2017
Raadscommissie 7 december 2017

Raadscommissie 7 december 2017

Dronten breekt op het gebied van de sociale recherche met de gemeenschappelijke regeling met de IJssel en Vechtstreek .D66 is benieuwd hoe de gemeente dit zelf op wil gaan pakken in de toekomst. Het gaat om handhaving en toezicht. De wethouder start een onderzoek naar de mogelijkheden in de eigen organisatie en in de samenwerking…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 november 2017
Raadscommissie 16 november 2017

Raadscommissie 16 november 2017

De agenda van de raadscommissie bevatte onder andere het oneigenlijk grondgebruik. Het onderliggende probleem lijkt de communicatie tussen inwoners en gemeente. Er liggen nog ongeveer 16 zaken. Het dossier ligt nu bij de burgemeester. De beantwoording gaf veel partijen aanleiding om op dit onderwerp verder te praten. Namens D66 spreekt Foeke Bongers zijn zorg uit…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 12 november 2017
Raadsvergadering 9 november 2017

Raadsvergadering 9 november 2017

Het eerste agendapunt betreft de ontstane politieke situatie.Het CDA heeft een spoeddebat aangevraagd .Namens alle fracties, behalve CdA en SP, spreekt Lazise Hillebregt als fractievoorzitter D66. Na een schorsing stelt het CDA voor de komende weken te benutten voor afstemming. In de algemene beschouwing vraagt D66 aandacht voor een motie over een AED dekkend netwerk…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 oktober 2017
Bijdrage fractievoorzitter Lazise Hillebregt 19 oktober 2017

Bijdrage fractievoorzitter Lazise Hillebregt 19 oktober 2017

Dronten beleefde een unieke gebeurtenis in haar politieke geschiedenis. De twee wethouders van het CDA namen ontslag. Het CDA wilde de resterende coalitiepartijen ondersteunen en dienden een motie in om een onderzoek naar het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Tijdens een ingelast spoeddebat over de ontstane politieke situatie op 19 oktober viel vrijwel de gehele…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 oktober 2017
Raadscommissie 5 oktober 2017

Raadscommissie 5 oktober 2017

De fracties van GL, D66 en CU hebben vragen gesteld over de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. De beantwoording door het college leidde tot zorg over de “vechtlust” van  CDA wethouder Vis over het voorkomen van geluidshinder. “Ik hoor termen als “volgen” en “toejuichen”, aldus D66 raadslid Yvonne den Boer. Zij sprak ook haar…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 oktober 2017
Regiocongres Midden-Nederland 30 september 2017

Regiocongres Midden-Nederland 30 september 2017

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (GR2018) stond centraal tijdens deze dag. Daarom hebben de lijsttrekkers van Flevoland en Utrecht  zich daar gepresenteerd. Ook Rob van der Schans, lijsttrekker van D66 Dronten werd het podium gegund. Daarnaast waren er diverse workshops en presentaties, bijvoorbeeld om debatvaardigheden aan te scherpen maar ook inhoudelijke sessies o.a. over de energietransitie,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 september 2017
Raadscommissie 14 september 2017

Raadscommissie 14 september 2017

De vergadering werd geopend door een inspreker uit Swifterbant over het Multi Functioneel Gebouw (MFG) Swifterbant. Het is mogelijk dat  het nieuwe MFG, De Hoeksteen en de kerken in functie elkaar gaan overlappen, mogelijk zelfs concurreren, maar ook aanvullen en dat geeft gelegenheid tot samenwerking en afstemming. D66 vindt de  samenwerking en de afstemming nog…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 september 2017