Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 december 2017
Raadscommissie 7 december 2017

Raadscommissie 7 december 2017

Dronten breekt op het gebied van de sociale recherche met de gemeenschappelijke regeling met de IJssel en Vechtstreek .D66 is benieuwd hoe de gemeente dit zelf op wil gaan pakken in de toekomst. Het gaat om handhaving en toezicht. De wethouder start een onderzoek naar de mogelijkheden in de eigen organisatie en in de samenwerking…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 november 2017
Raadscommissie 16 november 2017

Raadscommissie 16 november 2017

De agenda van de raadscommissie bevatte onder andere het oneigenlijk grondgebruik. Het onderliggende probleem lijkt de communicatie tussen inwoners en gemeente. Er liggen nog ongeveer 16 zaken. Het dossier ligt nu bij de burgemeester. De beantwoording gaf veel partijen aanleiding om op dit onderwerp verder te praten. Namens D66 spreekt Foeke Bongers zijn zorg uit…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 12 november 2017
Raadsvergadering 9 november 2017

Raadsvergadering 9 november 2017

Het eerste agendapunt betreft de ontstane politieke situatie.Het CDA heeft een spoeddebat aangevraagd .Namens alle fracties, behalve CdA en SP, spreekt Lazise Hillebregt als fractievoorzitter D66. Na een schorsing stelt het CDA voor de komende weken te benutten voor afstemming. In de algemene beschouwing vraagt D66 aandacht voor een motie over een AED dekkend netwerk…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 oktober 2017
Bijdrage fractievoorzitter Lazise Hillebregt 19 oktober 2017

Bijdrage fractievoorzitter Lazise Hillebregt 19 oktober 2017

Dronten beleefde een unieke gebeurtenis in haar politieke geschiedenis. De twee wethouders van het CDA namen ontslag. Het CDA wilde de resterende coalitiepartijen ondersteunen en dienden een motie in om een onderzoek naar het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Tijdens een ingelast spoeddebat over de ontstane politieke situatie op 19 oktober viel vrijwel de gehele…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 oktober 2017
Raadscommissie 5 oktober 2017

Raadscommissie 5 oktober 2017

De fracties van GL, D66 en CU hebben vragen gesteld over de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. De beantwoording door het college leidde tot zorg over de “vechtlust” van  CDA wethouder Vis over het voorkomen van geluidshinder. “Ik hoor termen als “volgen” en “toejuichen”, aldus D66 raadslid Yvonne den Boer. Zij sprak ook haar…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 oktober 2017
Regiocongres Midden-Nederland 30 september 2017

Regiocongres Midden-Nederland 30 september 2017

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (GR2018) stond centraal tijdens deze dag. Daarom hebben de lijsttrekkers van Flevoland en Utrecht  zich daar gepresenteerd. Ook Rob van der Schans, lijsttrekker van D66 Dronten werd het podium gegund. Daarnaast waren er diverse workshops en presentaties, bijvoorbeeld om debatvaardigheden aan te scherpen maar ook inhoudelijke sessies o.a. over de energietransitie,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 september 2017
Raadscommissie 14 september 2017

Raadscommissie 14 september 2017

De vergadering werd geopend door een inspreker uit Swifterbant over het Multi Functioneel Gebouw (MFG) Swifterbant. Het is mogelijk dat  het nieuwe MFG, De Hoeksteen en de kerken in functie elkaar gaan overlappen, mogelijk zelfs concurreren, maar ook aanvullen en dat geeft gelegenheid tot samenwerking en afstemming. D66 vindt de  samenwerking en de afstemming nog…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 september 2017 zaterdag 5 augustus 2017 woensdag 12 juli 2017 vrijdag 7 juli 2017
Raadsvergadering 6 juli 2017

Raadsvergadering 6 juli 2017

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd het debat over de duurzaamheid van het zwembad afgesloten. D66 was in dit dossier mede indiener van een  amendement  met PvdA over een extra duurzaamheid maatregel. Dit betrof warmte- en watergebruik. D66 noemde dit amendement de kers op de taart van de duurzaamheid van het zwembad. Ook het langlopende…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 juli 2017
Raadsvergadering 29 juni 2017

Raadsvergadering 29 juni 2017

Traditioneel de vergadering waarin de fractievoorzitters hun betoog houden en waarin moties en amendementen worden ingediend. D66 heeft een motie en een amendement ingediend. Als onderwijspartij vinden we goed onderwijs van groot belang en vinden we dat de gemeente daar een verbindende en regisserende rol in mag hebben. Met een motie heeft…

Bekijk nieuwsbericht