Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 oktober 2017
Raadscommissie 5 oktober 2017

Raadscommissie 5 oktober 2017

De fracties van GL, D66 en CU hebben vragen gesteld over de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. De beantwoording door het college leidde tot zorg over de “vechtlust” van  CDA wethouder Vis over het voorkomen van geluidshinder. “Ik hoor termen als “volgen” en “toejuichen”, aldus D66 raadslid Yvonne den Boer. Zij sprak ook haar…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 oktober 2017
Regiocongres Midden-Nederland 30 september 2017

Regiocongres Midden-Nederland 30 september 2017

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (GR2018) stond centraal tijdens deze dag. Daarom hebben de lijsttrekkers van Flevoland en Utrecht  zich daar gepresenteerd. Ook Rob van der Schans, lijsttrekker van D66 Dronten werd het podium gegund. Daarnaast waren er diverse workshops en presentaties, bijvoorbeeld om debatvaardigheden aan te scherpen maar ook inhoudelijke sessies o.a. over de energietransitie,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 september 2017
Raadscommissie 14 september 2017

Raadscommissie 14 september 2017

De vergadering werd geopend door een inspreker uit Swifterbant over het Multi Functioneel Gebouw (MFG) Swifterbant. Het is mogelijk dat  het nieuwe MFG, De Hoeksteen en de kerken in functie elkaar gaan overlappen, mogelijk zelfs concurreren, maar ook aanvullen en dat geeft gelegenheid tot samenwerking en afstemming. D66 vindt de  samenwerking en de afstemming nog…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 september 2017 zaterdag 5 augustus 2017 woensdag 12 juli 2017 vrijdag 7 juli 2017
Raadsvergadering 6 juli 2017

Raadsvergadering 6 juli 2017

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd het debat over de duurzaamheid van het zwembad afgesloten. D66 was in dit dossier mede indiener van een  amendement  met PvdA over een extra duurzaamheid maatregel. Dit betrof warmte- en watergebruik. D66 noemde dit amendement de kers op de taart van de duurzaamheid van het zwembad. Ook het langlopende…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 juli 2017
Raadsvergadering 29 juni 2017

Raadsvergadering 29 juni 2017

Traditioneel de vergadering waarin de fractievoorzitters hun betoog houden en waarin moties en amendementen worden ingediend. D66 heeft een motie en een amendement ingediend. Als onderwijspartij vinden we goed onderwijs van groot belang en vinden we dat de gemeente daar een verbindende en regisserende rol in mag hebben. Met een motie heeft…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 24 juni 2017 vrijdag 16 juni 2017
Raadscommissie 15 juni 2017

Raadscommissie 15 juni 2017

De raadscommissie opende met een debat over de duurzaamheid van het zwembad. Voor D66 was het een belangrijk onderwerp omdat in een eerdere vergadering door D66 een motie was voorbereid. Dankzij de toezegging van de wethouder lag er nu een plan voor een duurzaam zwembad. Het rapportcijfer was van een 7 naar een 8.5 .…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 juni 2017
Raadscommissie 6 juni 2017

Raadscommissie 6 juni 2017

Het bespreken van de jaarstukken 2016 en de kadernota 2018 geeft de partijen de kans om thema’s aan de orde te stellen die voor hen belangrijk zijn. De rode draad is de verwachting van D66. We willen een actief gemeentebestuur die meer doet dan op de winkel passen -D66 vraagt het College om een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 juni 2017
Raadsvergadering 1 juni 2017

Raadsvergadering 1 juni 2017

Dronten als woonplaats waar groen en ruimte de sfeer bepalen. Dat was voor D66 aanleiding om door te willen praten over de groene randen om de dorpen. D66 stoort zich aan het ontbreken van de groene omlijsting bij uitbreidingsplannen zoals industrieterreinen en nieuwbouwwijken. De wethouder bevestigde de waarde hiervan maar vond ook…

Bekijk nieuwsbericht