Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 december 2018 zaterdag 1 december 2018 woensdag 24 oktober 2018
D66 stelt vragen over aanvliegroutes en geluidmetingen Lelystad Airport

D66 stelt vragen over aanvliegroutes en geluidmetingen Lelystad Airport

In september heeft het college van gedeputeerde staten (GS) van Gelderland een brief geschreven aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, over Lelystad Airport. De brief bevatte een harde randvoorwaarde aan de opening van Lelystad Airport; bij de opening van Lelystad (2020) moet er zicht zijn op het verdwijnen van de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 oktober 2018
D66 Dronten tegen windplan Groen?

D66 Dronten tegen windplan Groen?

D66 vindt het klimaat een uiterst belangrijk onderwerp. Het is duidelijk dat we niet kunnen voortgaan met fossiele brandstoffen. Zonne-energie, windenergie en andere alternatieve duurzame oplossingen verdienen niet alleen onze permanente aandacht, maar proberen we ook in besluitvorming om te zetten. We pleiten voor meer ambitie met het klimaatbeleidsplan, we zien de belangrijke opgave op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 juli 2018
Stoppen met potten

Stoppen met potten

De raadsvergadering van 5 juli j.l. stond in het teken van het Jaarresultaat over 2017 en de Kadernota 2019 e.v. (die een doorkijk geeft voor de komende jaren. Fractievoorzitter Lazise Hillebregt stelde vast dat Dronten tientallen miljoenen in bestemmingsreserves of de algemene reserve heeft zitten. Ook nu weer werd voorgesteld € 10 miljoen te storten…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 juli 2018 vrijdag 29 juni 2018
Raadsvergadering 28 juni 2018

Raadsvergadering 28 juni 2018

Donderdag 28 juni was een belangrijke dag voor Swifterbant. Twee punten op de agenda van de gemeenteraad waren bepalend voor de toekomst van Swifterbant. Dat waren achtereenvolgens het Windplan Blauw en de toekomstige woningbouwlocatie voor dit dorp. Windplan Blauw Windplan Blauw gaat over de plaatsing van nieuwe (hoge) windmolens. Een aantal…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 juni 2018
Raadsvergadering 31 mei 2018

Raadsvergadering 31 mei 2018

Het coalitieakkoord is besproken en het nieuwe college is geïnstalleerd. D66 heeft de coalitie gefeliciteerd, in het bijzonder met haar programma, dat zo van D66 had kunnen zijn. Kennelijk levert de mix van VVD, CU en LD een D66 profiel op. D66 zal het nieuwe college kritisch volgen bij het behalen van haar doelstellingen. De…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 februari 2018
Raadscommissie 8 februari 2018

Raadscommissie 8 februari 2018

Voor sport moet je in Dronten zijn, dat is wel duidelijk. Met maar liefst tweeënnegentig sportverenigingen is de keus groot. Toch zijn er steeds meer sporters die sporten buiten de verenigingen om. Hardlopen, fietsen, wandelen; op je eigen tijd in je eigen omgeving. Tijdens de behandeling van de Sportnota 2018 vroeg D66 kandidaat raadslid Bastian…

Bekijk nieuwsbericht