Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 december 2018

En opnieuw Windplan Groen

Opnieuw gevulde tribunes tijdens de raadsvergadering van 20 december 2018 over Windplan Groen. Bewoners van vooral Ketelhaven blijven van mening dat hun leefomgeving zwaar wordt aangetast. De gemeenteraad is echter in september al in meerderheid akkoord gegaan met het Rijksinpassingsplan. D66 was en is tegen omdat dit (aangepaste) plan te weinig rekening houdt met het draagvlak van omwonenden. Nu was een brief van het college aan het ministerie van EZK aan de orde. D66 heeft een amendement ingediend waarin werd aangegeven dat het college samen met initiatiefnemers en omwonenden aan alternatieven blijft werken. Dit kon niet op brede steun rekenen. na de nodige discussie werd een alternatief amendement ingediend dat door alle partijen werd ondersteund. Hierin werd het ministerie van EZK werd opgeroepen om bij aanpassing van de plaatsingsplannen (bijvoorbeeld als gevolg van aanvliegroutes Lelystad Airport) de woonkernen zoveel mogelijk te ontzien.