Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 december 2018

Dienstverlening 2.0

In de raadscommissie van 6 december 2018 hebben we gesproken over de nieuwe Visie op Dienstverlening. D66 is blij met de vele ambities die het college hierin laat zien. Ambitieus, maar met een stevige inzet wel haalbaar, zo geloven wij. De fractie heeft ook een aantal tips meegegeven. Daarop kwam wethouder Peter van Bergen terug tijdens de behandeling van de visie in de raad van 20 december 2018. Hij wil zich serieus inspannen om de suggestie over een verbeterde vergunningverlening uit te werken. D66 heeft voorgesteld om samen met de klant vergunningsaanvragen (zeker bij ruimtelijke procedures) in te vullen. Dit voorkomt  foutief ingevulde aanvragen en aansluitend frustratie en tijdsverlies. De visie werd hierop -met uitzondering van het CDA- door de raad vastgesteld.