Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 december 2018

Raadscommissie 06-12-18 Windplan Groen

Windplan Groen blijft enorm de gemoederen bezig houden. Op de agenda stond een voorstel voor een schriftelijke reactie op het voorontwerp Rijksinpassingsplan. Dat leidde al tot brieven van de VVE Ketelhaven en de Stichting Buitenplaats Ketelhaven en opnieuw een bomvolle publieke tribune. De heer Hans van Veen van de VVE bevocht zijn zaak (niet tegen windmolens; wel bij plaatsing dicht op de woonkern) vol emotie. De VVE voelt zich onvoldoende ge├»nformeerd en niet serieus genomen. Op 29 september stemde echter een meerderheid van de raad al in met het Voorkeurs Plaatsings Alternatief (VPA). D66 heeft, nota bene, als groot voorstander van windenergie, tegen gestemd. De fractie van D66 vond en vindt het onbestaanbaar dat een sluitende business-case tot aanpassingen kan leiden, maar het verstoren van de leefomgeving niet. Raadslid Rob van der Schans stelde vast dat de raad en de provincie vooral in gesprek willen blijven met initiatiefnemers en omwonenden. “Maar waar gaat dat gesprek dan over als de wethouder (of provincie) niets te bieden heeft”, zo concludeerde hij. Van der Schans riep wethouder Jaap Oosterveld┬á opnieuw op om achter de schermen, met verlating van de ingegraven standpunten, serieus te kijken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. De wethouder zegde dat toe. Ook zal hij in de reactiebrief van het college daar aandacht aan schenken.