Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 december 2018

Raadscommissie 06-12-18 Dienstverlening

Op de agenda stond de nieuwe visie op dienstverlening. Alle fracties waren aangenaam getroffen door de daarin beschreven ambities. Echter de ene fracties gelooft in een goede afloop; de ander vindt de ambities te ambitieus. D66 raadslid Rob van der Schans gaf aan blij te worden van deze visie. Toch gaf hij nog wat tips mee voor de uitvoering. Bij dienstverlening gaat het niet zozeer over normen en regels, maar over waarden. Je moet het leuk vinden de klant te helpen. Hij pleitte voor een tandje extra, “verras je klant; bezorg de vergunningen en paspoorten thuis. En ga naast de aanvrager van een vergunning (zeker bij ruimtelijke procedures) zitten en vul de papieren gezamenlijk in. Ook pleitte D66 voor de aanstelling van een strategisch communicatieadviseur. Gezien de vele incidenten van het afgelopen half jaar op het gebied van communicatie moet iemand als horzel de organisatie en bestuur scherp houden op het voldoende communiceren, betrekken of participeren van doelgroepen. In het laatste ging de wethouder niet mee, “daar hebben we immers al een regisseur Dienstverlening voor”. Ze was wel bereid de andere suggesties serieus te bekijken.