Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 december 2018

Verbouw gemeentehuis verder voorbereiden, maar…

Op de agenda voor de gemeenteraad van 29 november 2018 stond het onderwerp Transitie naar een nieuw werkconcept verbouw gemeentehuis. Totaal werd door het college voorgesteld om een bedrag van € 24,9 miljoen beschikbaar te stellen. Daarin zit voor circa € 12 miljoen de verbouw zelf. De rest is bedoeld voor het inrichten van een moderne ICT-werkplekomgeving en kosten van tijdelijke huisvesting voor zowel het bestuur, de ambtelijke organisatie als de gemeenteraad. D66 fractievoorzitter Lazise Hillebregt plaatste net als een aantal andere partijen vraagtekens bij het proces. Dat het gemeentehuis volstrekt niet meer functioneert is voor iedereen duidelijk. Maar nu voelde een groot deel van de raad zich voorgesorteerd naar maar één optie; verbouw. Na diverse beraadslagingen werd een amendement van Groen Links aangepast. De wethouders Oosterveld en Van Amerongen deden nog aanvullende suggesties voor het amendement dat uiteindelijk unaniem door de raad werd aangenomen. Dat betekent dat het college de plannen verder kan voorbereiden, maar binnen drie maanden alsnog diverse scenario’s binnen de optie van Verbouw op tafel komen.