Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 oktober 2018

D66 stelt vragen over aanvliegroutes en geluidmetingen Lelystad Airport

In september heeft het college van gedeputeerde staten (GS) van Gelderland een brief geschreven aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, over Lelystad Airport. De brief bevatte een harde randvoorwaarde aan de opening van Lelystad Airport; bij de opening van Lelystad (2020) moet er zicht zijn op het verdwijnen van de laagvliegroutes over Gelderland binnen drie jaar (2023). “Zonder deze garantie kan Lelystad Airport wat ons betreft niet open”, volgens gedeputeerde staten. Eerder vroeg een aantal burgemeesters hier al aandacht voor. De fractie van D66 heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college in hoeverre zij de zienswijze van Gelderland deelt. Deze Minister heeft los hiervan zelf geopperd plannen te maken om tot geluidmetingen over te gaan in plaats van theoretische berekeningen. Ook hierover heeft D66 vragen gesteld. De fractie wil van het college weten of zij meetpunten zal voorstellen of daartoe zelf actie onderneemt.