Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 oktober 2018

D66 Dronten tegen windplan Groen?

D66 vindt het klimaat een uiterst belangrijk onderwerp. Het is duidelijk dat we niet kunnen voortgaan met fossiele brandstoffen. Zonne-energie, windenergie en andere alternatieve duurzame oplossingen verdienen niet alleen onze permanente aandacht, maar proberen we ook in besluitvorming om te zetten. We pleiten voor meer ambitie met het klimaatbeleidsplan, we zien de belangrijke opgave op het gebied van windmolens, we stimuleren gasvrij wonen, nieuwe wijken zouden energie-neutraal moeten zijn, etc. En dan stemt de fractie van D66 in oktober tegen het voorkeursalternatief Windplan Groen! Dat vraagt om enige uitleg. Windplan Groen is een plan met zeer grote molens met een grote impact voor het landschap en bewoners. D66 vindt het daarbij van belang dat inwoners ook kunnen participeren in de exploitatie van de molens. Veel mensen, met name agrariƫrs, nemen dan ook deel. Maar ook veel mensen hebben zich gekeerd tegen de plannen, met name uit Ketelhaven. Hun argumenten zijn ook van grot belang. Zij krijgen de hoogste molens van Nederland op minder dan een kilometer afstand. Het raadsdebat werd door grote groepen voor- en tegenstanders bijgewoond. D66 heeft -gezien de enorme tegenstelling- tijdens het raadsdebat gepleit voor een bemiddelende rol van het college. Wij vinden dat een zorgvuldiger afweging had moeten plaats vinden tussen het woongenot van onze inwoners en het economisch belang van de participanten. D66 was er van overtuigd dat in een goede dialoog aanpassingen mogelijk zijn die de pijn kunnen verzachten. Eenmaal besloten zijn bewoners niet langer in de positie om invloed uit te oefenen. De VVD sprak uit zich zorgen te maken dat het Rijk dan ingrijpt. Een ruime meerderheid besloot vervolgens akkoord te gaan met het voorkeursalternatief. SP en D66 stemden als enige tegen.