Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Stoppen met potten

De raadsvergadering van 5 juli j.l. stond in het teken van het Jaarresultaat over 2017 en de Kadernota 2019 e.v. (die een doorkijk geeft voor de komende jaren. Fractievoorzitter Lazise Hillebregt stelde vast dat Dronten tientallen miljoenen in bestemmingsreserves of de algemene reserve heeft zitten. Ook nu weer werd voorgesteld € 10 miljoen te storten in de algemene reserve. D66 is van een gezond begrotingsbeleid, maar dit gaat onderhand alle perken te buiten. “Wellicht moeten college en gemeenteraad ook eens nadenken over hoe we omgaan met al dat geld”, zo stelde Lazise Hillebregt vast. Zij pleitte voor een gezamenlijke visie. Wethouder financiën Ton van Amerongen gaf aan dat het college hier niet zit om alsmaar op te potten. Hij ondersteunt de gedachte van D66. Zie verder het artikel in de Flevopost https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/545083/wat-te-doen-met-al-die-miljoenen.html