Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 juli 2018

Raadsvergadering 5 juli 2018

“Appèl aan iedere Nederlander

die ongerust is

over de ernstige devaluatie

van onze democratie”

Met dit citaat van Van Mierlo startte Lazise Hillebregt, fractievoorzitter D66 Dronten, haar betoog  over de Kadernota 2019 en verder. Daarmee legde zij een verband tussen de voornemens van de huidige coalitie op het gebied van nieuwe democratie en het ontstaan van D66. D66 Dronten en de andere partijen in de raad denken ook mee bij deze bestuurlijke vernieuwing! Als D66 staat de mens dus al heel lang centraal. Iedereen doet mee, op eigen kracht en vermogen en als dat niet gaat, zorgen we met elkaar ervoor dat die persoon ondersteund wordt. Sociaal, democratisch, met participatie als toverwoord. Een mooie en belangrijke uitdaging voor de komende jaren. De coalitie van VVD, CU en LD lijkt serieus te willen werken aan die nieuwe democratie; daarom was het teleurstellend te ervaren dat men een paar keer verviel in oud politiek gedrag, zoals het voorkoken van moties en amendementen zonder daarbij de oppositie te betrekken. D66 heeft in deze belangrijke raadsvergadering een motie van de coalitie ondersteund om de hondenbelasting af te schaffen. Wij zijn tegen het heffen van doelbelastingen terwijl de opbrengsten daarvoor niet worden aangewend. Eerdere pogingen van D66 waren helaas minder succesvol. Samen met het CDA hebben wij een amendement ingediend over de dienstverlening van de gemeente. Hierdoor wordt het mogelijk structureel een regisseur dienstverlening in dienst te nemen die daarnaast aanjager en bewaker van alle goede intenties zal zijn. We hadden ook een motie met het CDA voorbereid om de vrijblijvendheid van de dienstverlening er af te halen. In de motie werd het college opgeroepen SMART geformuleerde doeleinden te benoemen op het gebied van dienstverlening. De motie is ingetrokken nadat het college toezegde voor het eind van het jaar daar zelf mee te komen. Op initiatief van het CDA is een motie over de fietsveiligheid van de buitenwegen ingediend. D66 was mede-indiener, naast CU en VVD. De motie is aangenomen; het college zal moeten onderzoeken waar verkeersconflicten kunnen ontstaan. Een motie van D66 over het Sociaal Domein werd mede ondertekend door GL. De motie riep op het onderwerp Sociaal raadsadviseur te betrekken bij een special in het najaar. Daarvoor zal een sociaal ombudsvrouw uit Drenthe een toelichting verzorgen. Een sociaal raadsadviseur staat inwoners bij met hulp en advies, is in dienst van de raad en geeft inzicht in het reilen en zeilen binnen het sociaal domein.