Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Raadsvergadering 28 juni 2018

Donderdag 28 juni was een belangrijke dag voor Swifterbant. Twee punten op de agenda van de gemeenteraad waren bepalend voor de toekomst van Swifterbant. Dat waren achtereenvolgens het Windplan Blauw en de toekomstige woningbouwlocatie voor dit dorp.

Windplan Blauw
Windplan Blauw gaat over de plaatsing van nieuwe (hoge) windmolens. Een aantal van die molens is in het dorpsbos bedacht. De gemeente is niet in positie om dit te keren, maar kan wel een zienswijze indienen. Deze zienswijze hield naar de mening van D66 onvoldoende rekening met de gevoelens van het dorp. D66 was daarom mede-indiener van een amendement van het CDA om meer rekening te houden met de belangen van de inwoners van Swifterbant. Na een lange discussie en aansluitende schorsing werd een tekst gevonden waarmee alle fracties konden leven en waarbij het college werd opgeroepen meer aansluiting te zoeken bij de wensen van de bewoners.

Uitbreidingsplannen Swifterbant
Voor Swifterbant is een zorgvuldig proces opgestart om na jaren van discussie te komen tot een nieuwe woningbouwlocatie. Daartoe is een werkteam ingesteld onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Dit werkteam heeft na circa 9 maanden Swifterbant Zuid aangewezen. Het college heeft dit advies overgenomen en aan de raad voorgesteld hiertoe te besluiten.

Spelwijk
Het werkteam gaf aan dat de beperkende voorwaarden bij haar zoekopdracht een locatie als Spelwijk buiten spel zette. Spelwijk is al decennia lang een doorn in het oog van de bewoners van Swifterbant. Zonder die beperkende voorwaarden was Spelwijk favoriet bij de bewoners. D66 raadslid Rob van der Schans herinnerde aan de verkiezingsdebatten waarbij Spelwijk bij herhaling onderwerp van gesprek was. D66 vindt dat er lang genoeg geaarzeld is en heeft een amendement ingediend waarbij het college werd gevraagd naast de bestemming Bedrijventerrein eens Out of the box een aantal andere varianten uit te werken, variërend van de huidige bestemming tot bijvoorbeeld een nieuwe groene entree. Het CDA tekende mee. Het college stond hier sympathiek tegenover; de raad stemde in met het amendement, uitgezonderd de PvdA.

Duurzaamheidslening
D66 is uiterst content met de duurzaamheidsleningen. Inwoners kunnen een lening krijgen waarbij men bijvoorbeeld zonnecellen op het dak kunnen financieren. In 15 jaar betaalt men dit terug. De leningen zijn zo’n succes dat een bedrag van € 1.000.000,- in vier maanden tijd al was overtekend. D66 medeondertekende een motie van CU om voor een volgende ronde € 3.000.000,- beschikbaar te stellen. Dit kon op steun van de gehele raad rekenen. De wethouder zei vervolgens toe het aangevraagde krediet van met € 2.000.000,- te zullen verhogen.