Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 juni 2018

Raadsvergadering 31 mei 2018

Het coalitieakkoord is besproken en het nieuwe college is geïnstalleerd. D66 heeft de coalitie gefeliciteerd, in het bijzonder met haar programma, dat zo van D66 had kunnen zijn. Kennelijk levert de mix van VVD, CU en LD een D66 profiel op. D66 zal het nieuwe college kritisch volgen bij het behalen van haar doelstellingen. De vermogenspositie van de gemeente is ruim € 90 miljoen en is zeer ruim voor een gemeente van deze omvang. En toch staat in het coalitieakkoord dat rond de bedrijfsvoering de nullijn wordt/blijft gehanteerd. Dat leidde, onder andere van D66 raadslid Lazise Hillebregt, tot opmerkingen en zal zeker een onderwerp bij de behandeling van de Kadernota worden.

Een voorstel tot renovatie en revitalisatie van een pand op Spelwijk leverde -net als in de commissie- een forse discussie op. Op verzoek van de PvdA werden (een dag voor de raadsvergadering) drie alarmerende rapporten rond asbest verspreid. Voor de PvdA, SP en GL waren dat het bewijs dat het helemaal mis is op Spelwijk. D66 raadslid Rob van der Schans vroeg aan het college wat met die rapporten is gedaan. Die bleken conform de adviezen te zijn afgedaan. Handhaving en sanering dus. De burgemeester werd dringend geadviseerd bij de eigenaar van de panden de zorgen van de raad over te brengen. Spelwijk blijft een doorn in het oog van alle politieke partijen.