Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 juni 2018

Bezoek kamerlid Rob Jetten aan D66 NOP

Op de 10e verdieping van de Poldertoren in Emmeloord vond vrijdag 1 juni een bijeenkomst plaats over bereikbaarheid en openbaar vervoer. D66 raadslid Rob van der Schans woonde deze bijeenkomst bij. Centraal daarin stond de NoordLink: een snelle, nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad/Amsterdam. Na het afblazen van de Zuiderzeelijn laait de afgelopen jaren de discussie over het nut en de noodzaak van een snelle verbinding tussen Noord-Nederland en de randstad weer op. Niet verwonderlijk, want de spoorlijn is een van dé ontbrekende schakels in het Nederlandse spoorwegnet. Het unieke van de NoordLink is dat deze een fractie (€ 2,8 tot 3 miljard) kost van de geraamde kosten van de Zuiderzeelijn en het tracé geen enkel natuurgebied doorkruist. Windesheimstudent Daniël de Ruig presenteerde een goed doortimmerd verhaal. Met openbaar vervoer in de portefeuille was D66 2e Kamerlid Rob Jetten zeer geïnteresseerd, maar temperde ook de verwachtingen. Investeringen van deze omvang komen decennia later pas tot uitvoering. Hij zegde toe zich hard te maken voor verder onderzoek naar deze variant.