Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 december 2017

Raadsvergadering 21 december 2017

Ons burgerraadslid Bastian te Velde is geïnstalleerd! D66 vraagt bij de ingekomen brieven aandacht voor de evaluatie van de subsidies en voor de tegenprestatie. Deze onderwerpen komen terug in de raadscommissie in januari. D66 heeft de burgemeester gevraagd op welke manier Dronten nu vertegenwoordigd is nu zij niet meer deelneemt aan de Alderstafel. De burgemeester antwoordt dat Dronten zich nu niet wil scharen bij een van de partijen omdat de gevolgen voor Dronten niet duidelijk zijn. Natuurlijk wordt binnen het college nagedacht over de wijze waarop de belangen van Dronten beter onder het voetlicht kunnen komen. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Havenkade is D66 kritisch. Dronten zit niet te wachten op een volgende woonwijk die niet verschilt van de anderen. D66 wil niet alleen een wijk om in te wonen, maar een wijk om in te leven. De wethouder verzekert dat het een wijk met grandeur zal worden dat een gewone woonwijk overstijgt. D66 vraagt de wethouder met klem de raad op te hoogte te houden van het verdere proces en stemt in met het plan.