Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 december 2017

Raadscommissie 7 december 2017

Dronten breekt op het gebied van de sociale recherche met de gemeenschappelijke regeling met de IJssel en Vechtstreek .D66 is benieuwd hoe de gemeente dit zelf op wil gaan pakken in de toekomst. Het gaat om handhaving en toezicht. De wethouder start een onderzoek naar de mogelijkheden in de eigen organisatie en in de samenwerking in Flevoland. D66 blijft ook na de beantwoording van de wethouder niet gerust en wil over dit onderwerp verder spreken. Het is nog niet zeker of de gemeente dit zelf beter kan; dan is uittreden misschien te vroeg. De wethouder zegt toe een toelichting te zullen geven de komende weken. De slotrapportage 2017 was voor wat betreft D66 akkoord met uitzondering van de negatieve trend van het armoedebeleid. Deze wordt wel opgenomen in het programma 2019 -2022 maar nog niet in de programmabegroting 2018. De wethouder komt hierop terug. De Havenkade was het onderwerp waar D66 zich vooraf via de lokale pers over had uitgesproken (zie Publicaties). Zij vond Groen Links en PvdA aan haar zijde.