Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 november 2017

Raadscommissie 16 november 2017

De agenda van de raadscommissie bevatte onder andere het oneigenlijk grondgebruik. Het onderliggende probleem lijkt de communicatie tussen inwoners en gemeente. Er liggen nog ongeveer 16 zaken. Het dossier ligt nu bij de burgemeester. De beantwoording gaf veel partijen aanleiding om op dit onderwerp verder te praten. Namens D66 spreekt Foeke Bongers zijn zorg uit over de omvang en de aard van het probleem. Hij vraagt om een snelle rapportage en de burgemeester zegt dit toe.
Ook het bestemmingsplan Van Eiland tot Wijland gaf meer aanleiding tot vragen dan gedacht. Namens de inwoners werd ingesproken. Namens D66 spreekt Foeke Bongers zijn zorg uit over de Wisentweg en de Sikkel. De wethouder belooft dat er geen verbinding komt tussen de Sikkel en de Arendschelling maar moet daar later op terugkomen. De veiligheid van de Wisentweg heeft al de aandacht van de gemeente. D66 vraagt een tijdlijn. Lazise Hillebregt sprak namens D66 haar zorg uit over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Het betreft een kwetsbare groep in de jeugdzorg en volwassenen die hulp nodig hebben. De wethouder deelt de zorg maar er is sprake van een goed toezicht en sturing en een toenemend vertrouwen.
Tijdens de bespreking van de Participatiewet maakt D66 zich sterk voor het beschut werken en de balans tussen vraag en aanbod. Mogelijk ontstaat er een wachtlijst. Op dat moment komt de wethouder terug bij de raad. Bij het agendapunt over de afvalstoffenverordening vraagt D66 of deze verordening in de weg staat om op scholen en instellingen afval te scheiden. De wethouder toont zich enthousiast over het idee.