Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017

Raadsvergadering 9 november 2017

Het eerste agendapunt betreft de ontstane politieke situatie.Het CDA heeft een spoeddebat aangevraagd .Namens alle fracties, behalve CdA en SP, spreekt Lazise Hillebregt als fractievoorzitter D66. Na een schorsing stelt het CDA voor de komende weken te benutten voor afstemming. In de algemene beschouwing vraagt D66 aandacht voor een motie over een AED dekkend netwerk en een amendement over kunst op het Meerpaalplein. Beiden worden aangenomen. De burgemeester vertelt over de stand van zaken vliegveld Lelystad. Er lijkt volgens hem wel een verschuiving in de landelijke politiek.