Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017

Moties en amendementen D66 tijdens begrotingsraad

Het was politiek met hoofdletters tijdens de  raadsvergadering van 9 november j.l. Een maand geleden was nog niet voorzien dat het CDA haar wethouders uit het college zou terugtrekken. Nog enigszins onwennig is een aantal moties tot stand gekomen waarmee we bewust het minderheidscollege niet in een lastig pakket wilden brengen en tegelijkertijd ons D66 geluid wilden laten horen.

Zo is D66 altijd voorstander geweest van meer activiteiten op het Meerpaalplein. Wij geloven niet dat andere stenen tot meer bezoek leidt op het plein; D66 heeft immer aangegeven dat investeringen in activiteiten meer zin hebben. Samen met de Christen Unie hebben wij daarom een amendement ingediend om allerlei vormen van kunstuitingen te presenteren op dat Meerpaalplein en daarvoor jaarlijks een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen. Wethouder Ton van Amerongen gaf namens het college aan hieraan gevolg te willen geven. Als D66 zien we nu al uit naar het Meerpaalplein in 2018!

Een motie voor een dekkend AED (Automatische Externe Defibrillators) netwerk werd met mede-ondertekening door VVD, CU, PvdA en GL een groot succes. Drontenaren redden levens door bij reanimatie oproepbaar te zijn om 1e hulp te bieden en daar is D66 trots op. Nadat D66 eerder een motie indiende  voor aansluiting bij Hartslag.nu willen we nu in alle woonkernen voldoende AED’s hebben. Complimenten zijn uitgesproken voor de verenigingen en bewonersinitiatieven die op eigen kracht een AED hebben georganiseerd. Met deze motie wordt een zetje in de rug gegeven voor die plekken die nog niet zijn geregeld.

Daarnaast werden diverse moties en amendementen door D66 mede-ondertekend op het gebied van het gebruik van Duidelijke Taal, een onderwijsprogramma om jongeren vroegtijdig bewust te maken over financiële valkuilen, de herinrichting van de Walvisstraat, de sterke behoefte aan een Detailhandelsvisie voor de drie kernen, Respijtzorg en een Chillpoint in Swifterbant.