Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 oktober 2017

Bijdrage fractievoorzitter Lazise Hillebregt 19 oktober 2017

Dronten beleefde een unieke gebeurtenis in haar politieke geschiedenis. De twee wethouders van het CDA namen ontslag. Het CDA wilde de resterende coalitiepartijen ondersteunen en dienden een motie in om een onderzoek naar het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Tijdens een ingelast spoeddebat over de ontstane politieke situatie op 19 oktober viel vrijwel de gehele raad over het CDA heen. Hieronder de inbreng van D66 tijdens het debat.

Onverwachts, veel nieuwe informatie, niet kunnen duiden, uit de lucht komen vallen en misschien wel het allerbelangrijkste, twee CDA wethouders die besluiten om te stoppen en daarmee, gewild of ongewild, druk leggen op het overgebleven college en dat alles met nog maar vijf maanden voor de boeg, tot nieuwe verkiezingen. Waarom? Wat was zo zwaarwegend dat dit moest gebeuren?

Een gemis aan bestuurlijke geborgenheid en een verstoorde verhouding binnen het college worden genoemd als reden voor vertrek. En dat zet je wel aan het denken. Is het niet bijzonder als het over je eigen functioneren gaat, te beginnen over het functioneren van anderen? Was het meneer Vis niet zelf die zijn excuses aanbood voor storing tussen hem en het college? Wie is nu debet aan deze verstoring?

Het opstappen van de wethouders is niet goed voor Dronten, nieuwe coalitieonderhandelingen, een val van het college, we willen het er geeneens over hebben. Ja, het CDA heeft gezorgd voor deze bestuurlijke situatie en ja, het zijn alle andere politieke partijen die de bal oppakken, en niet te vergeten het overgebleven college wat nu aan zet is. D66 heeft vertrouwen in wethouder van Bergen en wethouder van Amerongen om tot een oplossing te komen. Onze vraag is dan ook of zij kunnen toelichten hoe zij verder willen in de ontstane situatie en wat zij daar dan voor nodig hebben van de raad?
Tijdsdruk kan parten gaan spelen en onze vraag is of er een realistische verdeling van de portefeuilles te maken is of dat er wellicht onderwerpen uitgesteld dienen te worden?

En dan de fractie van het CDA, twee CDA wethouders stappen op en de fractievoorzitter van het CDA is verrast. Het zet je aan het denken. D66 is benieuwd naar de reactie van CDA op wat er de afgelopen dagen gebeurd is?
En kan het CDA uitleggen hoe zij een artikel uit de Flevopost van woensdag 18 oktober als onpartijdig zien, zoals zij stelt op Facebook? Onnozelheid, geen politiek dier en onzorgvuldig zijn termen die genoemd worden als termen die de heer Vis typeren.
In dit stuk worden drie redenen genoemd waarom de gemeenteraad boos is. Als derde reden is te lezen “ politiek opportunisme, er komen verkiezingen aan en er valt wat te winnen. Daar waar D66 ten alle tijden geen wethouder onnodig wil beschadigen, nog campagne te voeren over de rug van een mogelijk vallende wethouder, heeft u nota bene geld betaald om dit bericht van de Flevopost verder te verspreiden op Facebook, het zogeheten sponsoren van een bericht. Een bericht waar uw eigen wethouder zo slecht wegkomt. Kunt u uitleggen aan D66, maar ook aan de Drontenaar welk doel u hiermee wilde bereiken?

En dan de motie, mijn mond viel open. Het CDA vraagt om een onderzoek naar het college en enkele samenwerkingspartners, waaronder haar eigen voormalig wethouders?
Ongelooflijk. Realiseert de heer Klopman wel dat hij nog nooit in de raad heeft uitgesproken wat de mening is van het functioneren van hun eigen wethouder Vis? Kritiekloos en wars van enige reflectie hebt u achter uw eigen wethouder gestaan, zonder ook maar 1 kritische vraag te stellen. En nu, nu als donderslag bij heldere hemel ook de heer Verlaan is opgestapt vraagt u om onderzoek?
Moet u niet eerst kijken naar uw eigen rol hierin als fractie? U was verrast maar hebt nu de waarheid in pacht? Boden de oppositiepartijen de heer Vis nog een interpellatiedebat aan om zijn wederhoor en visie te geven, u duikt zonder hoor en wederhoor en wederom zonder enige reflectie op het functioneren van de fractie of eigen wethouders op de voor uw reeds bekende waarheid, namelijk een niet functionerend college. Is het bij u opgekomen dat mogelijk ontstane problemen juist door de samenstelling van het college kunnen zijn ontstaan en dat daarmee het CDA hier een rol in heeft. Moet u niet eerst de tijd nemen om te reflecteren naar uw eigen handelen, naar waar u staat als coalitiepartner en dit bespreekbaar maken binnen uw partij en eventueel lering uit nemen, voordat u om u heen gaat wijzen naar een schuldige?
Wat zegt deze motie over uw vertrouwen in het zittend college en uw coalitiepartners? En om het maar op de man af te vragen, hoe ziet u een verdere samenwerking met uw coalitiepartners voor zich? Wat kunnen we van u verwachten? En wat doet u voor de stabiliteit en continuïteit voor Dronten? Kunt u verder kijken dan verkiezingen en uw eigen belang en kiezen voor Dronten en haar inwoners?
Denkt u dat Drontenaren ook maar enigszins begrijpen wat hier gebeurt? Vertrouwen hebben in de politiek? Heel Dronten is hard aan het werk om de oogst binnen te krijgen, voetbaltrainingen gaan niet door omdat er dag en nacht moet worden gewerkt en ik… ik moet uitleggen dat ik mij de afgelopen dagen heb bezig gehouden met politiek gehakketak. Iets waar D66 voor past. Dronten staat hier voorop, niemand heeft er belang bij dat een wethouder vertrekt, net voor verkiezingen. Het stoort D66 dan ook dat juist de oppositiepartijen beticht worden van campagne voeren, terwijl degene die de boventoon heeft in de media het CDA is. Juist in een tijd dan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de politiek onder druk staat is er geen ruimte voor politieke machtsspelletjes, maar moeten we samen als raad optrekken om het gezamenlijk belang te dienen.

De koppeling tussen de organisatie ontwikkeling en het vertrek van de heer Vis bevreemdt D66. Ook dat de heer Vis schrijft in zijn ontslagbrief dat hij zorgen over de organisatieontwikkeling deelt. Is het niet zo dat deze zelfde wethouder nota bene de organisatieontwikkeling in zijn portefeuilles had en hier verantwoording over droeg?

Tot slot, een punt van aandacht waar D66 graag bij wilt stilstaan. Vertrek van een wethouder, onder dit soort omstandigheden, betekent zeilen in zwaar weer. Laten we daarin de voormalige wethouders zelf ook niet vergeten en hun eigen persoonlijke gevolgen hierin. D66 wenst de heer Vis en de heer Verlaan hierin het sterkte, politiek is soms heel persoonlijk.