Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 oktober 2017

Raadscommissie 5 oktober 2017

De fracties van GL, D66 en CU hebben vragen gesteld over de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. De beantwoording door het college leidde tot zorg over de “vechtlust” vanĀ  CDA wethouder Vis over het voorkomen van geluidshinder. “Ik hoor termen als “volgen” en “toejuichen”, aldus D66 raadslid Yvonne den Boer. Zij sprak ook haar zorgen uit over toekomstige geluidsoverlast rond Ketelhaven. Ketelhaven ligt behoorlijk dicht op de aanvliegroutes. D66 wil een 0-meting ook bij Ketelhaven. De wethouder ziet daar het nut niet van. Door D66 zijn ook vragen gesteld over de economische betekenis van Lelystad Airport voor Dronten. D66 staat kritisch tegenover de ontwikkelingen daar en heeft twee mitsen geformuleerd; het moet aantoonbaar bijdragen aan de economie in Dronten en de geluidsoverlast moet beperkt worden.

Gemeente Dronten blijkt toch gebruik te maken van payroll constructies. Wethouder Vis werd door diverse partijen geadviseerd zich over zijn positie te beraden. Yvonne den Boer gaf aan dat de wethouder ons behoorlijk op de proef stelt en we ons binnen de D66-fractie nader zullen beraden. Lees “Diverse excuses wethouder Vis”.

Een raadsvoorstel met beleidsuitgangspunten in de openbare ruimte wordt door D66 omarmd. Het blijkt dat we meer kunnen dimmen, vooral in de nacht. Ook de inzet van LED verlichting kan stevig bijdragen aan energiebesparing.