Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 oktober 2017

Raadsvergadering 28 september 2017

In de raadsvergadering kwam als eerste grote onderwerp het Gemeentelijke Verkeers-en Vervoersplan aan de orde. D66 riep de wethouder op een meer actieve houding aan te nemen als het gaat over de toename van verkeer als gevolg van Lelystad Airport, met name over de Rietweg.  De wethouder zegde toe eens in de twee jaar een soort evaluatie te verzorgen. De Blijverslening is nu definitief een feit. Zowel oppositie, als coalitie spraken hun waardering uit voor dit D66 initiatief. Na een jarenlange discussie over een Multifunctioneel centrum (MFC) in Swifterbant heeft de raad ingestemd met een voorstel. Het college ontving veel waardering voor een eigen plan, bestaande uit 30 huurwoningen met zorgcomponent voor ouderen en een ruimte van circa 1000 m² voor multifunctionele activiteiten. Onder meer de FlevoMeer bibliotheek en zorgorganisatie Coloriet zullen hiervan gebruik gaan maken. D66 vroeg de wethouder aandacht te houden voor de kwaliteit van dit MFC.