Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 augustus 2017

D66 blij met regeling Blijverslening

D66 pleit al ruim een jaar voor een regeling Blijverslening. Laatstelijk nog tijdens de Algemene Beschouwingen op 6 juni. Veel gemeenten hebben de Blijverslening al omarmt. Inwoners die graag in hun huis willen blijven wonen, ook als de jaren gaan tellen, moeten in de gelegenheid worden gesteld geld te lenen voor een aanpassing. Door die aanpassing kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven wonen. Financiering door banken is niet altijd mogelijk. D66 wil dat de gemeente huiseigenaren gaat ondersteunen door een blijverslening in te voeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu het voorstel gedaan € 1 miljoen beschikbaar te stellen. De uitvoering zal plaats vinden door stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.