Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juli 2017

Olga Nijmeijer interim afdelingsecretaris

Beste D66 leden,
Door de uitslag van onze lijsttrekkersverkiezing, waarbij Rob van der Schans gekozen is door de afdeling als nieuwe lijsttrekker voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, vinden er wat verschuivingen plaats binnen het bestuur.
Rob heeft met ingang van 10 juli zijn taak als secretaris, tevens politiek secretaris moeten neerleggen, omdat deze rol niet samen gaat met het lijsttrekkerschap.
Olga Nijmeijer is per heden door het bestuur aangesteld als secretaris en politiek secretaris ad interim. Voor beide functies komt er na de zomervakantie een vacature beschikbaar. Het is ons voornemen als bestuur om tijdens de AAV welke in het najaar wordt gehouden deze vacatures voor vast in te kunnen vullen.
Mocht u nu al interesse hebben, dan kunt u verdere informatie bij ondergetekende inwinnen.
Als bestuur danken wij Rob voor het vele werk wat hij met veel bevlogenheid voor de afdeling Dronten heeft verricht de afgelopen tijd en kijken wij uit naar een vruchtbare energieke samenwerking de aankomende tijd richting de campagne en verkiezingen.
Namens het bestuur wens ik u allen alvast een mooie zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Michael van der Ploeg
Voorzitter bestuur afdeling Dronten