Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Raadsvergadering 6 juli 2017

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd het debat over de duurzaamheid van het zwembad afgesloten. D66 was in dit dossier mede indiener van een  amendement  met PvdA over een extra duurzaamheid maatregel. Dit betrof warmte- en watergebruik. D66 noemde dit amendement de kers op de taart van de duurzaamheid van het zwembad. Ook het langlopende debat over de sociaal economische visie werd die avond afgerond. Er zijn nu vier grote economische aandachtsgebieden. D66 legt het accent op een actuele detailhandelsvisie en moedigde de wethouder aan vooral aan de slag te gaan met het uitvoeren van de visie.

D66 was mede indiener van het amendement  van de VVD om  zo snel mogelijk meer menskracht in te zetten om nieuwe bedrijven aan te trekken. Het amendement werd aangenomen.