Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juli 2017

Raadsvergadering 29 juni 2017

Traditioneel de vergadering waarin de fractievoorzitters hun betoog houden en waarin moties en amendementen worden ingediend. D66 heeft een motie en een amendement ingediend.

Als onderwijspartij vinden we goed onderwijs van groot belang en vinden we dat de gemeente daar een verbindende en regisserende rol in mag hebben. Met een motie heeft D66 het College opgeroepen een Lokaal Educatieve Agenda te starten. De motie kreeg de steun van Groen Links en de SP. Dit was niet voldoende maar het onderwerp houdt onze aandacht.

Ons amendement over cultuureducatie werd uiteindelijk door alle partijen gesteund en daardoor wordt er € 15.000 extra subsidie gereserveerd voor een erfgoedproject “100 jaar Zuiderzeewet” voor de scholen.

Fractievoorzitter Foeke Bongers riep het College op om een actieve rol te spelen in het verzilveren van het goud dat Dronten in handen heeft en meer te doen dan op de winkel passen. D66 wil  meer aandacht voor de detailhandel en een stevige inzet op de recreatiesector. Dat D66 onderwijs en cultuur een warm hart toedraagt bleek uit de moties en het amendement.