Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 juni 2017

Raadscommissie 15 juni 2017

De raadscommissie opende met een debat over de duurzaamheid van het zwembad. Voor D66 was het een belangrijk onderwerp omdat in een eerdere vergadering door D66 een motie was voorbereid. Dankzij de toezegging van de wethouder lag er nu een plan voor een duurzaam zwembad. Het rapportcijfer was van een 7 naar een 8.5 . Wat D66 betreft mocht het criterium van het terugverdienen van de investering zeker scherper. Duurzaamheid mag wat meer kosten uit oogpunt van milieudoelstellingen.
D66 sprak de wens uit dat nieuwbouwplannen altijd een duurzaamheidplan bevatten en gaf als voorbeeld de bouwplannen van de alles in 1 school. De wethouder zegde toe het accommodatiebeleid hierop te toetsen en bij nieuwe plannen een hoog ambitieniveau na te streven. Bij het onderwerp jeugdhulp legde D66 een accent op de prijs-kwaliteitsvertoning. D66 vroeg naar het effect van de hulp. De wethouder antwoordde dat er bij geboden hulp gewerkt wordt met doelstellingen die aan het begin worden gesteld en aan het eind van de behandeling worden geëvalueerd.
Tot slot werd de hernieuwde Sociaal Economische Visie besproken. Naar aanleiding van vragen van D66 heeft de wethouder, onder dwang van een meerderheid van de raad, de eerste versie terug moeten nemen.  Van zowel  PvdA, Groen Links  en D66 kreeg deze tweede versie een krappe voldoende. Gelukkig kreeg deze visie het predicaat groeidocument en wordt het jaarlijks geëvalueerd zodat er ruimte voor verbetering is de komende jaren. D66 leest nog veel wensdenken en vraagt zich af wat de regierol van de gemeente is. De wethouder wil faciliteren, initiëren en verbinden en doet meerdere toezeggingen en geeft voorbeelden van actiepunten. D66 pleit nogmaals voor een splitsing van food en non food in de detailhandel en vraagt aandacht voor de ambulante handel. Prioriteit voor acquisitie, de detailhandel en de rol van de raad waren belangrijke aanvullingen van de wethouder.