Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 juni 2017

Raadscommissie 6 juni 2017

Het bespreken van de jaarstukken 2016 en de kadernota 2018 geeft de partijen de kans om thema’s aan de orde te stellen die voor hen belangrijk zijn. De rode draad is de verwachting van D66. We willen een actief gemeentebestuur die meer doet dan op de winkel passen
-D66 vraagt het College om een actieve rol te spelen in het benaderen van bedrijven die zich hier kunnen vestigen en om bedrijven niet te belasten met onnodige regels.
-Inwoners die graag in hun huis willen blijven wonen, ook als de jaren gaan tellen, moeten in de gelegenheid worden gesteld geld te lenen voor een aanpassing. Daarom is de blijverslening een belangrijk onderwerp voor D66
-De lege bladzijde over onderwijs in de kadernota was voor veel partijen een struikelblok. Voor D66 als onderwijspartij reden om een motie aan te kondigen waarin we de wethouder zullen vragen om een actieve rol te nemen in het organiseren van een LEA ( Lokaal Educatieve Agenda) waarin onderwijs, jeugdzorg, ondernemers, techniek, taal en cultuur met elkaar verbonden worden.
-De  stappen voorwaarts op het gebied van kunst en cultuur zijn reden tot tevredenheid maar wat D66 betreft mag er de komende jaren nog wel een schepje bovenop. We hebben daar ook voor gepleit.