Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juni 2017

Raadsvergadering 1 juni 2017

Dronten als woonplaats waar groen en ruimte de sfeer bepalen. Dat was voor D66 aanleiding om door te willen praten over de groene randen om de dorpen.

D66 stoort zich aan het ontbreken van de groene omlijsting bij uitbreidingsplannen zoals industrieterreinen en nieuwbouwwijken. De wethouder bevestigde de waarde hiervan maar vond ook dat er ook van afgeweken kon worden.

” Bij nieuwe ontwikkelingen mag het open polderlandschap daarentegen beleefd worden” Prima, als dat middels een smalle doorkijk is, maar niet wenselijk als de doorkijk zo breed is dat  er niet alleen zicht komt op het open polderlandschap maar de andere kant uitkijkend naar de achterkant van een industrieterrein. Dat past niet bij het beeld van Dronten. D66 neemt zich voor bij nieuwe uitbreidingsplannen op het vinkentouw te zitten. Tenslotte wordt dit uitgangspunt niet voor niets genoemd in de structuurvisie en het groenbeleidsplan.

Door toedoen van D66 heeft ook de gemeente Dronten nu een regeling tegenprestatie. Een goed middel om mensen die dreigen buiten de boot te vallen actief deel te nemen laten nemen aan de maatschappij.

Voor elke organisatie is ICT van toenemend belang. Voor D66 staat de veiligheid van de inwoners centraal. In het ICT plan wordt de basis beschreven zonder veel speelruimte en keuzemogelijkheden maar van voldoende kwaliteit. Het college kiest duidelijk voor de basis op orde, met vernieuwde applicaties, veiligheid van de systemen, datalekken en vernieuwing in de management informatie en het nieuwe werken. D66 kan zich vinden in deze basis op orde.

De vergadering eindigde met vuurwerk. Niet letterlijk maar door middel van een motie van Groen Links en SP. D66 is van mening dat de verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf ligt. D66 heeft vertrouwen in het plan dat de gemeente heeft over preventie, voorlichting en handhaving.