Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 mei 2017

Raadscommissie 11 mei 2017

De onderwerpen van de raadscommissievergadering pasten als een jas en sloten aan bij de richtingwijzers van D66. Eén van de onderwerpen was de Tegenprestatie die gevraagd kan worden van mensen met een bijstandsuitkering. Niet als straf maar vanuit de eigen kracht en talenten van mensen. D66 maakt zich al sinds 2015 sterk voor dit onderwerp in de raad. Het college heeft hieraan nu gehoor gegeven en voorstellen daartoe ontwikkeld.

Bij de behandeling van het Groenbeleidsplan benadrukte D66 de kracht van Dronten;  grootschalig en groen. We spraken onze zorgen uit over het verdwijnen van de groene uitstraling als er in de kernen wordt gebouwd  maar ook van het verdwijnen van de kenmerkende groene omlijsting van Dronten door uitbreiding aan de randen. Het advies om het door iepziekte geteisterde iepenbestand in ere te herstellen door iepziekte resistente cultivars te planten werd in overweging genomen.

Vanwege datzelfde groene karakter heeft D66 vragen gesteld over de erfsingels rondom boerenerven. Handhaving van de verplichte erfsingels bleek bij 37 percelen niet mogelijk wat jammer is.

Een onderwerp van een geheel andere orde was het Informatiebeleidsplan 2017-2021. D66 benadrukte  dat samenwerken met andere organisaties veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. En natuurlijk blijft het invoeren en beheren mensenwerk. Voor D66 geen post om op te bezuinigen in ieder geval.