Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 april 2017

Raadsvergadering 20 april 2017

Voor veel raadsleden kwam de brief van het College over het MFG Swifterbant als een verassing. Er bleek geen ruimte meer voor overleg. De financiën bleken het struikelblok. Dit was voor veel politieke partijen aanleiding om een motie in te dienen. In de aanloop naar de raadsvergadering was de eerste motie verassend genoeg van de coalitiepartijen. Deze motie was nogal richtinggevend waardoor de ChristenUnie zich genoodzaakt voelde met een gematigder motie te komen waarin de wethouder wat meer ruimte krijgt om de draad weer op te pakken.

Voor D66 was het belangrijk dat het MFG nog steeds in verbinding met de inwoners wordt gerealiseerd. Het moet mogelijk zijn om wonen, zorgen en voorzieningen in één gebouw te realiseren in samenwerking met de kerken en maatschappelijke organisaties in Swifterbant. Dit benadrukte Lazise Hillebregt dan ook tijdens de raad. Vlak voor de raadsvergadering werden de verschillende partijen het eens over een gezamenlijke motie die D66 daarna dan ook kon steunen. De wethouder was blij met deze aanmoediging.

De strekking van de beide moties was dat de raad het College verzoekt om alle mogelijke opties te onderzoeken om het MFC, inclusief de sociale woningbouw te realiseren, bij voorkeur locatie Hoeksteen, maar dat mag geen beperkende factor zijn. De raad vraagt het College om “out of the box te denken als het om een sluitende exploitatie gaat en om voor 1 oktober met een voorstel te komen aan de raad.