Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 april 2017

Raadsvergadering 4 april 2017

Als eerste onderwerp tijdens de raadsvergadering kwam een onderwerp aan de orde dat D66 na aan het hart ligt, XL de Ateliers. Het lukt het College en XL niet om bij elkaar te komen om de verhuizing naar de Rendierweg te realiseren, echter de raad mag geen blanco cheque geven vindt D66, hoezeer we XL ook een warm hart toedragen, stelde D66 in het debat.  We kunnen meegaan in het idee van uitstel en bemiddeling. De
meningsvorming wordt lastig gemaakt omdat er wordt gesproken over de culturele waarde terwijl het in feite gaat om de waarde van onroerend goed.
Beide partijen verwijten elkaar en komen niet tot een overeenkomst.
Rest nog de afweging om samen met andere partijen een motie in te dienen.

Het onderwerp van de brandweerpost Lelystad. Er wordt gediscussieerd of de post onder de veiligheidsregio valt of onder de brandweer van het vliegveld en wat de positie van Dronten zal zijn. D66 stelt kritische vragen vooraf en neemt actief deel aan het debat om zich een goede mening te kunnen vormen.

Tot slot komt de participatiewet aan de orde. D66 pleit voor een sociaal beleid waarbij iedereen aan het werk gaat. We willen het College prikkelen om op zoek te gaan naar verbindingen met andere programma’s zoals de sociaal economische visie.