Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 februari 2017

Raadsvergadering 16 februari 2017

Het paraplu bestemmingsplan  bijzondere woonvormen wordt vastgesteld. Er zijn , als gevolg van kamerverhuur aan studenten en arbeidsmigranten, overlast situaties. Groen Links heeft daarover een motie ingediend. Zij willen gedupeerden schadeloosstellen. Dit wordt door de rest van de raad niet serieus genomen. Er wordt gesproken over een centraal service meldpunt om klachten af te handelen. De algemene tendens is dat er nu een gesprek op gang is gekomen en dat de motie niet wordt aangenomen. D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en ziet heen heil in een maatregel om als gemeente mensen in dit soort situaties tegemoet te komen, alhoewel er begrip is voor de vervelende situaties die kunnen ontstaan bij buren overlast. De wethouder constateert terecht dat het gaat over gedrag van mensen. De fracties van GL en PvdA willen steeds weer terugkijken naar gemaakte fouten door de gemeente. Er heerst daar veel twijfel over kennis en kunde binnen het gemeentehuis. Tenslotte kwamen de vragen van D66 aan de orde over het windmolenbeleid (naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State). De wethouder moest het antwoord schuldig blijven en beloofde hierop terug te komen. D66 blijft dit dossier kritisch volgen.