Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 januari 2017

Raadsvergadering 26 januari 2017

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari kwam het onderwerp  Wet  Markt en Overheid aan de orde. Die wet moet voorkomen dat overheden oneerlijk concurreren met het bedrijfsleven. Gemeenten kunnen daarop uitzonderingen aangeven die van algemeen belang zijn. In maart  2016 was dit voor het eerst aan bod en sinds die tijd sleept het voort.

Met name het ontbreken van het zwembad in het rijtje is een struikelblok. De wethouder ligt onder vuur omdat hij adviezen van de Raad – onder meer over het zwembad- meerdere malen in de wind sloeg. Nu blijkt dat de Raad gelijk heeft.

D66 verwijt de wethouder arrogantie van de macht en vraagt de wethouder of we nu alle informatie hebben. De geloofwaardigheid van de Raad als vertegenwoordigers van de inwoners staat nu onnodig op het spel. Op deze manier raakt de geest uit de fles.

Na de eerste termijn werd, nog voor het antwoord van de wethouder, geschorst.

Het College betreurt dat het een gevoelig onderwerp  geworden. De verspreking van de wethouder dat het College de wet zo goed als mogelijk volgt schiet D66 fractievoorzitter Foeke Bongers in het verkeerde keelgat. De woorden zorgvuldig en accuraat worden veelvuldig gebruikt door de wethouder; de wethouder zegt op vragen van Foeke Bongers toe de Raad vanaf nu steeds op de hoogte te zullen houden. Na beraad binnen de oppositie werd besloten om een motie van Treurnis in te dienen over het handelen van wethouder Vis door CU, PvA, GL en D66

De rijen binnen de coalitie werden (opnieuw) gesloten. De motie werd niet gesteund door de coalitie en SP.

Lazise Hillebregt hield een betoog over de noodzaak van het zelfstandig  blijven wonen van ouderen in hun eigen particuliere huis in plaats van gedwongen hun huis te moeten verlaten vanwege lichamelijke ongemakken. D66 diende daartoe een motie in over de zogeheten blijverslening, samen met GL. De motie werd weer ingetrokken nadat de wethouder toezegde dit onderwerp mee te zullen nemen bij de uitvoeringsagenda 2017.